• Πλατφόρμα Εξετάσεων Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης